Едноцветните флопове не са лесни за отиграване и въпреки, че се падат рякдо, е добра идея да знаете как да ги отигравате.

Представете си, че в момента играете обичайната си игра на кеш масата. От първата ви ръка, играчът на бутона рейзва и вие плащате от големия блайнд.

Флопът е 6♠4♠3♠, което ви дава силна ръка – да кажем два чифта или флъш. Вие чеквате своята ръка, като противниковия играч прави малък продължителен залог (c-bet).

Зависимо от това дали чек-рейзнете или не в тази ситуация, ще се отрази значително на останалата част от ръката и в крайна сметка на вашата печалба в дългосрочен план. Най-добрият подход е изненадващо труден, но тази статия ще хвърли светлина върху това, което топ професионалистите правят в подобни ситуации

В следната статия покрихме продължителните залагания при едноцветни флопове и заключихме следното:

 • Трябва да сте по-малко склонни да влагате пари в пота на едноцветни флопове като c-bettor, в сравнение с други флопове.
 • Не само ако трябва да правите залагания по-рядко, средният ви размер на c-bet също трябва да бъде по-малък.
 • Вашата стратегия по подразбиране при едноцветните флопове трябва да бъде да залагате около половината от времето за размер на пота от 25 до 33%.
 • Но как трябва да играете срещу c-залог на едноцветни флопове? Трябва ли да бъдете сравнително неохотни да влагате пари в пота тогава? И какво да правите, когато флопвате силна ръка, като два чифта или флъш?

В останалата част на статията ще се опитаме да намерим отговор на горните въпроси.

Как играенето срещу продължителни залози се променя при едноцветни флопове

Следната таблица прави сравнение при честотите при игра срещу продължаващ залог (англ. continuation bet) на стандартни флопове срещу едноцветни флопове (изчислени с помощта на софтуер):

Както можете да видите, честотата на чек-рейз се съкращава наполовина при едноцветни флопове и се използват значително по-малки размери на рейзване. Това е въпреки факта, че предстои да се сблъскате със сравнително по-малки размери на залагания при едноцветни флопове (което обикновено трябва да ви прави по-склонни да рейзвате, а не обратното).

И така, отговорът на един въпрос който поставихме в началото е: да, трябва да бъдете сравнително неохотни да влагате пари в подобни ситуации, особено да рейзвате, когато сте изправени пред продължителен залог на едноцветни флопове.

Има два аспекта за разглеждане, които обясняват защо това се случва:

 1. Как диапазона на ръцете които играете могат да се сравнят с този на вашия противник.
 2. Как да отиграваме конкретни ръце в тази ситуация. С други думи, дали да предпочетем да заложим/рейзнем/платим въз основа на потенциалните ръце, срещу които сме изправени.

Първият аспект все още е важен, когато се изправите срещу продължителен залог, но тъй като той вече е обхванат в предишната статия, така че днешният фокус ще бъде върху втория аспект.

Как да отиграваме конкретни ръце

Когато разглеждате стимулите на отделната ръка спрямо обхвата на опонента си, полезно е да разделите ръцете на опонента си в две групи:

 • Ръце които ще платят/рейзнат спрямо вашия залог или рейз. Колкото по-добър е потенциалът на ръката ви срещу ръце които е по-вероятно да платят/рейзнат, толкова по-добра идея е да рейзнете.
 • Ръце които ще фолднат спрямо вашия залог или рейз. Колкото по-добър е потенциалът на ръката ви срещу ръце които е по-вероятно да фолднат, толкова по-лоша идея е да рейзнете .

Разбира се, екуитито (equity от англ., това стойността на вашата ръка като процент от парите в пота, спрямо вероятността да спечелите ръката в дадения момент) за печалба на дадена ръка спрямо тези две групи е обвързан. Ако имате ръка с много силен коефициент спрямо противниковите ръце за които е по-вероятно да фолднат (което би ви демотивирало да чек-рейзнете), то е вероятно ръката ви също да има силен коефициент спрямо противниковите ръце които биха платили/рейзнали в дадената ситуация. Това прави вашето решение за това какво да правите още по-трудно.

Все пак нещата стават още по-сложни при едноцветните флопове. Нека обясним това като първо разгледаме няколко примера. Ще започнем със „стандартен“ флоп и след това монотонен флоп.

Oнлайн кеш игра с 6 играча. Всеки играч има стак около 100 големи блайнда (ГБ).

Вие имате 64 и сте на големия блайнд.
Играчът от бутона рейзва до 2.5 ГБ. Малкия блинд фолдва. Вие плащате.

Флопът е 6♣4♠3 а потът 5.5 ГБ.
Вие чеквате. Бутонът залага 2.8 ГБ. Вие..?

За да разберете как е добре да подходите в дадената ситуация, първо трябва да вземете предвид типовете ръце, с които бутонът би платил на потенциален ваш рейз:

 • Високи карти. Примери: AK, QJ. Тези ръце имат много малко екуити и се нуждаят от рънър-рънър.
 • Слаби чифтове. Примери: A6s, K4s. Тези ръце имат малко екуити с между два и пет аута.
 • Силни чифтове. Примери: KK, 77. Тези ръце имат малко повече екуити с поне пет аута.
 • Дроуове. Примери: 87, A5. Тези ръце имат приличено екуити с между четири и осем аута.
 • Супер силни ръце. Примери: 33, 75s. Вашите два чифта са направо съкрушени в подобна ситуация, но вие също бихте разполагали с 4 аута.

Като изключим гореспоменатите ръце, вашият двоен чифт има много добро екуити (приблизително 77%), което е добър индикатор за това да рейзнете.

Обхватът за фолдване на бутона се състои главно от най-слабите му ръце с висока карта (като Q8) и най-слабите дроуове (като A2). Срещу този диапазон, вашият двоен чифт има голяма стойност. Това до известна степен противодейства на стимулите за рейзване спрямо това просто да платите за да задържите противника в играта и е причината да не искате да чек-рейзвате 100% от времето в подобна ситуация.

Сега, нека да разгледаме подобна ситуация със същият двоен чифт, но този път при монотонен флоп.

Oнлайн кеш игра с 6 играча. Всеки играч има стак около 100 ГБ.

Вие имате 64 и сте на големия блайнд.
Играчът от бутона рейзва до 2.5 ГБ. Малкия блинд фолдва. Вие плащате.

Флопът е 6♠4♠3♠ а потът 5.5 ГБ.
Вие чеквате. Бутонът залага 2.8 ГБ. Вие..?

Отново, нека помислим за непрекъснатия обхват от потенциални ръце на играча от бутона, в случай че сте решили да чек-рейзне тук:

 • Слаби чифт без пика. Пример: A6. Тези ръце имат малко екуити спрямо вашият двоен чифт.
 • Овърпеър без пика. Примери: KK или 77. Тези ръце имат малко повече екуити с поне пет аута. (Ето откъде започват неприятностите..)
 • Флаш дроу. Примери: A♠K или J♠T. Тези ръце имат солидно екуити срещу вашият двоен чифт.
 • Чифт с флъш дроу. Пример: K♠K или A♠6♣. Тези ръце имат добро екуити (около 50%) спрямо вашият двоен чифт.
 • Супер силни ръце. Примери: J♠T♠, 66, 75s. Тези ръце ви бият, като имате малко аутове.

В сравнение с този продължителен диапазон, вашите два чифта имат доста слабо екуити (приблизително 53%) – напълно недостатъчно за да предполага рейз. За сравнение, силните чифтове които споменахме по-рано на „нормалния“ флоп обикновено имат значително повече от 53% екуити, плащайки на чек-рейза ви с двойния чифт.

Сега, нека помислим за ръцете, които бутонът ще се фолдне, в случай че решите да чек-рейзнете в тази ситуация:

 • Ръце с висока карта без пика. Пример: 9♣8♣. Тези ръце имат много малко екуити и съставляват огромна част от обхвата от потенциални ръце с които бутона би фолднал.
 • Слаби чифтове без пика. Примери: 2♣2 или A♣4♣. Тези ръце имат малко повече екуити, но все пак не много.
 • Слаби дроуове. Примери: J9♠ или T7. Тези ръце имат солидно екуити с между четири и осем аута.

Вашите два чифтва имат страхотно екуити спрямо този диапазон, точно както при обхвата на фолдване на „нормалния“ флоп.

И така, вашият стимулът за рейзване спрямо обхватът от ръце които биха фолднали остана приблизително същият, но стимулът ви спрямо обхват от ръце с които биха ви платили драстично спадна. Това илюстрира защо като цяло не е добра идея да чек-рейзвате ръце като два чифта или стрейт при едноцветни флопове.

Може би вече сте знаели да не чек-рейзвате ръце като тази на монотонен флоп, но какво ще кажете за флъш?

Стратегия за флъш при едноцветни флопове

Ако сте играч, който почти винаги чек-рейзва с флъш на едноцветни флопове, тази секция е за вас.

На теория трябва да чек-рейзнете само част от вашите флъшове при едноцветни флопове. Има няколко причини за това:

1. Обхватът на плащанията на опонента ви ще има значително екуити спрямо вашите ниски и средни флъшове

Когато чек-рейзнете с флъш на едноцветен флоп, обхватът от ръце на опонента ви с които той ще е готов да ви плати ще съдържа много ръце с флъш дроуове. В зависимост от силата на вашия флъш, повечето или всички флъш дроуове ще имат 7 аута (~29% екуити).

(Отново, колкото повече е екуитито на продължаващият диапазон на опонента ви спрямо вашата ръка, толкова по-малко трябва да сте склонни да чек-рейзнете.)

И ето причината: изненадващо голяма част от противниковия обхват от ръце ще съдържа флъш-дроу. Например, ако чек-рейзнете с J♠8♠ на флоп 6♠4♠3♠, продължителният обхват на опонента ви ще бъде приблизително следният:

 • 17% флъш дроуове с A♠
 • 8,8% флъш дроуове с K♠
 • 6.6% флъш дроуове с Q♠

Събрано, това прави 32,4%, а това проценда даже стига до 36%, ако включите сетове и два чифта.

Въпреки че имате четвъртия най-силен флъш в играта, над една трета от продължаващия обхват на опонента ви има значителено екуити. Числата само се влошават при по-ниските флъшове – с ръка като 9♠ 8♠ повече от 40% от обхвата на опонента ви има значително екуити.

Но какво да кажем за асо, поп или царица? Тези ръце имат по-добъро екуити от споменатите по-горе ниски флъшове, така че трябва ли да чек-рейзвате често с тях?

Не толкова бързо!

2. Силните вълни блокират продължаващия обхват на опонента ви

Когато имате силна ръка, очевидно искате противникът ви да продължи със залозите. Но когато имате висок флъш на едноцветен флоп, блокирате куп ръце, с които вашият опонент би продължил!

Ако проверите рейз с A♠8♠ на флопа 6♠4♠3♠, например, вашето асо само блокира 17% от обхвата на обажданията на опонента ви. Освен това, вашата осмица блокира по-ниски флъшове, което прави малко по-малко вероятно да вземете повечето от чиповете на опонента си в ситуация на флъш над флъш.

Не ни разбирайте пограшно, трябва да чек-рейзвате флъшовете си от време на време. Добре би било да чек-рейзвате приблизително 20% от флъшовете си на флопове като 6♠4♠3♠. Но се надяваме сте се убедили, че е добра йдея да слоу плейвате (slowplay от англ., означава да изигравате търпеливо ваша силна ръка без да правите агресивни залози преди ривъра) повечето от тях.

3. Флъшовете имат невероятно високо екуити спрямо обхвата на фолдване на вашия опонент

Опонентът ви рядко ще фолдне флъш, два чифта или сет срещу чек-рейз при едноцветен флоп.

Това означава, че флъшовете ви ще имат близо 100% екуити спрямо обхвата на фолдване на опонента ви, което трябва да ви направи по-несклонни да чек-рейзвате с тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПОКЕР ЗАЛИ
5,0 rating
Получете $30 безплатно при първи депозит от $20
4,8 rating
Бонус до €365 в брой само за нови играчи
4,5 rating
Бонус до $100 в брой при първи депозит
Покер Про България - Сайт за Покер Съвети
© 2020 PokerPro.bg. Всички права запазени.